Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomskalender
December
27 Schackträning för flickor inför SM kl 12-15
27 Schackträning för flickor inför SM kl 12-15 Schackcentrum Vegagatan 20
30 Schackträning inför SM kl 12-15 för flickor Schackcentrum Vegagatan 20
2020
Januari
1 Flick-SM träning kl 12-15
2 Flick-SM träning kl 12-15
7 Flick-SM träning
7 Schackträning inför SM kl 12-15 för flickor Schackcentrum Vegagatan 20
Februari
1 Västkustpassanten
10 Vinterlovschack 10-12 feb
23 Kålltorpsträffen R6 prel
Mars
14 Schack4an
18 SkollagsDM LGH
28 Manhemknatten
Maj
1 Kadettallsvenskan kval 2-3 maj
22 Göteborg Cup 22-24 maj
Juni
14 Manhem Open 14-16 juni
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in