Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomskalender
Oktober
4 Flickträning
5 Junior-DM blixt
12 JDM 1
19 JDM 2
25 Hindåsrockaden prel
27 Glada höstschacket
28 Glada höstschacket
November
9 JDM 4
14 Västkustapelen prel
16 JDM häng
23 JDM 5
30 JDM 6
December
5 Örgrytedraget prel
6 Flickträning
7 JDM häng
14 JDM 7
19 Flick DM
2021
Januari
7 Träning flickor inför FlickSM
8 Träning flickor inför FlickSM
31 Flickträning
Februari
15 Vinterlovsschack
17 Vinterlovsschack
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in