Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomskalender
Januari
28 Kålltorpsträffen 28 jan Kålltorpsskolans matsal
Februari
3 Västkustpassanten Jörlandagården Jörlanda
4 Flickträning
25 Flickträning
Mars
11 Flickträning
17 Manhemknatten Vegagatan
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in