Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomskalender
Oktober
27 Hindåsrockaden R2
28 Glada höstschacket
30 Glada höstschacket
31 Glada höstschacket
November
4 JDM och Lilla-JDM
16 Västkustspelen R3
25 JuniorDM
December
2 J-DM och L J-DM
2 JuniorDM
7 Örgrytedraget R4
8 Flickträning ?
9 J-DM och L J-DM
14 Flick-DM
16 JuniorDM
17 Junior-DM
23 Flick-SM träning
27 Flick-SM träning
2020
Januari
1 Flick-SM träning
2 Flick-SM träning
7 Flick-SM träning
Februari
1 Västkustpassanten
10 Vinterlovschack 10-12 feb
23 Kålltorpsträffen R6 prel
Mars
14 Schack4an
18 SkollagsDM LGH
28 Manhemknatten
Maj
1 Kadettallsvenskan kval 2-3 maj
22 Göteborg Cup 22-24 maj
Juni
14 Manhem Open 14-16 juni
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in