Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomskalender
September
24 Torslaget Matsalen Noleredskolan Torslanda
Oktober
22 Flickträning
29 Hindåsrockaden rally 2
30 Glada höstschacket Vegagatan 20
November
1 Glada höstschacket
6 Junior/Kadett höstturnering
12 Flickträning
13 Junior/Kadett höstturnering
18 Västkustspelen
19 Flickträning
20 Junior/Kadett höstturnering
27 Junior/Kadett höstturnering
30 Junior/Kadett höstturnering
December
3 Juniorträning
3 Flickträning
4 Junior/Kadett höstturnering
11 Junior/Kadett höstturnering
2018
Januari
14 Flickträning
Februari
4 Flickträning
25 Flickträning
Mars
11 Flickträning
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in