Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomskalender
Augusti
10 Kadettallsvenskan final
11 Kadettallsvenskan final
12 Kadettallsvenskan final
September
23 Torslaget R1 preliminärt
Oktober
12 Skol-SM Lidköping
13 Skol-SM Lidköping
14 Skol-SM Lidköping
28 Hindåsrockaden R2 prel
November
17 Västkustspelen R3 prel
23 Juniorallsvenskan Malmö
25 Juniorallsvenskan Malmö
December
8 Örgrytedraget R4 prel
2019
Januari
18 Flick-SM
20 Flick-SM
Februari
2 Västkustpassanten R 5 prel
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
Mars
16 Knatte-SM snabbschack
23 Manhemknatten R 7 prel
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in