Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomskalender
November
18 Västkustspelen
19 Flickträning
20 Junior/Kadett höstturnering
27 Junior/Kadett höstturnering
30 Junior/Kadett höstturnering
December
2 Örgrytedraget Kärralundsskolans matsal
3 Juniorträning
3 Flickträning
4 Junior/Kadett höstturnering
10 Flick-DM Schackcentrum
11 Junior/Kadett höstturnering
21 Extraträning flickor Schackcentrum
27 Extraträning flickor Schackcentrum
28 Extraträning flickor Schackcentrum
29 Extraträning flickor Schackcentrum
2018
Januari
14 Flickträning
28 Kålltorpsträffen 28 jan Kålltorpsskolans matsal
Februari
4 Flickträning
25 Flickträning
Mars
11 Flickträning
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in