Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomsresultat 2018-2019
Knatterallyt Resultat
Torslaget Hög/gym Mellan Låg
Hindåsrockaden hög/kadett Mellan Låg
Örgrytedraget Elitdraget Mellanstadiet Lågstadiet
Västkustpassanten Västkustpassanten
Kålltorpsträffen Kadett Lågstadiestadie Mellanstadie
Manhemknatten Låg Mellan Hög
Flicksimultan Resultat
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in