Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Schackfyran

Vill ni vara med i Schackfyran?
Göteborgs schackklubbar bjuder varje år in fjärdeklasser i sina respektive områden, men givetvis kan även andra skolor delta. Nästa gång startar tävlingen hösten 2014 med Distriktsfinal 28 februari 2015. Vinnarna där deltar i Riksfinalen den 30 maj 2015
Regler för Schackfyran i Göteborg


Vad är Schackfyran?
Schackfyran är ett breddprojekt som samordnas av Sveriges Schackförbund och drivs på distriktsnivå. Av tradition är Schackfyran stort i framför allt Mälardalen och Stockholm.
Schackfyran riktar sig, som namnet antyder, till fjärdeklassare runt om i landet. Klasserna tävlar mot varandra, först på distriktsnivå, sedan på riksnivå.
I Schackfyran premieras deltagande högt och även de spelare som bara kan de grundläggande reglerna kan vara med och samla poäng till klassen.
Sveriges Schackförbunds Schackfyransida

Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com