Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ladda ner dokument
Lathund Schackfyran Viktiga datum att hålla ordning på för klubbar som arrangerar schackfyran.
Blankett GSF Blankett som skall fyllas i av alla klubbar som arrangerar Schackfyran. Blanketten skall skickas till GSF och ligger bland annat till grund för den ersättning som förbundet betalar ut till klubbarna.
Regler Göteborg De regler som gäller för Schackfyran i Göteborgs distrikt.
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com