Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Hjälp för klubbar

Vad är Schackfyran?
Schackfyran är ett breddprojekt som samordnas av Sveriges Schackförbund och drivs på distriktsnivå. Av tradition är Schackfyran stort i framför allt Mälardalen och Stockholm.
Schackfyran riktar sig, som namnet antyder, till fjärdeklassare runt om i landet. Klasserna tävlar mot varandra, först på distriktsnivå, sedan på riksnivå.
I Schackfyran premieras deltagande högt och även de spelare som bara kan de grundläggande reglerna kan vara med och samla poäng till klassen.
Sveriges Schackförbunds Schackfyransida

Schackfyran i Göteborg
Nu drar Göteborgs Schackförbund igång projektet Schackfyran. Förbundets ungdomskommitté kommer att samordna och administrera projektet, men själva arbetet vill vi att klubbarna skall göra.

Göteborgs Schackförbund betalar ut ett bidrag på 400 kr/klassbesök som görs. Pengarna skall täckas de omkostnader som klubben har, inklusive ett ledararvode.

Hur går det till?
I vår Lathund för Schackfyran finns en rekommenderad tidsplan för arbetet med Schackfyran.

Några goda skäl för att arrangera schackfyran
-Möjlighet att sprida schacket i närområdet
-Möjlighet att rekrytera nya ”vanliga” medlemmar bland Schackfyrandeltagarna.
-Deltagarna betalar medlemsavgift till klubben.
-Fler ungdomsmedlemmar kan ge högre kommunala och statliga bidrag.

Är ni intresserade? Kontakta någon i GSF:s Ungdomskommitté:

Ari Ziegler, 031-244790, 0707-158505, ari@qualitychessbooks.com
Mats Eriksson, 031-244745, info@ssmanhem.com
Niklas Sidmar, 031-206976, 0702-396252, niklas.sidmar@comhem.se
Matti Virolainen, 031-227223, 0735-553004, matti.virolainen@comhem.se
Joel Åkesson, 031-123328, 0707-482730, joel1akesson@hotmail.com

Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com