Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomsresultat 2019-2020
Knatterallyt Resultat
Västkustspelen Västkustspelen
Torslaget Låg Mellan Hög/Gym
Hindåsrockaden Låg Mellan Junior
Örgrytedraget Elitdraget Mellanstadiet Lågstadiet
Kålltorpsträffen Högstadiet Mellanstadiet Lågstadiet
Västkustpassanten Resultat
Manhemknatten Lågstadie Manhemjunioren Mellanstadie
JuniorDM Resultat
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in