Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomsresultat 2017-2018
Knatterallyt Resultat
Torslaget Lågstadie Mellanstadie Hög/Gym
Hindåsrockaden Lågstadie Mellanstadie 1 Mellanstadie 2 Hög/Gym
Västkustspelen Resultat
Örgrytedraget Resultat Lågstadie Mellanstadie Elitdraget
Västkustpassanten Resultat
Kålltorpsträffen Kadett Mellanstadiet Lågstadiet
Manhemknatten Mellanstadie Lågstadie
Junior-DM Resultat
Junior-DM blixt JDM-blixt
Flick-DM Resultat
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in