Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomsresultat 2016-2017
Knatterallyt Resultat
Torslaget Resultat xlsx
Hindåsrockaden Hög-Jun Mellan Låg
Örgrytedraget Junior Mellan Låg Alla Grupper
Västkustspelen Resultat
VästkustPassanten Resultat
Manhemknatten Lågstadie Mellanstadie
JuniorDM Resultat
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in