Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomsresultat 2015-2016
Knatterallyt Resultat
Torslaget Hög Mellan Låg
Hindåsrockaden Junior Mellan Låg
Västkustspelen Resultat
Örgrytedraget Juniorer Mellanstadiet Lågstadiet
Hisingen Open Klass A Klass B Klass C
Västkustpassanten Mellanstadiet Lågstadiet Högstadiet
Manhemknatten Mellanstadiet Lågstadiet
Knatte-DM A-finalen B-finalen mellan B-finalen låg
Juniortävlingar
Junior-DM Resultat
Lilla Göteborg Open Resultat
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in