Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomsresultat 2014-2015
Knatterallyt Resultat
Torslaget Resultat
Hindåsrockaden Lågstadiet Mellanstadiet
Västkustspelen Resultat
Örgrytedraget Lågstadie Mellanstadie Högstadie
Hisingen Open Låg Mellan Jun/Kad
Västkustpassanten Låg Mellan Årsvis
Manhemknatten Resultat
Juniortävlingar
Junior-DM blixt Resultat
Junior-DM Resultat
Glada höstschacket Resultat
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in