Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomsresultat 2013-2014
Knatterallyt Resultat
Torslaget Resultat
Hindåsrockaden Lågstadiet Mellanstadiet
Västkustspelen Resultat
Örgrytedraget Låg Mellan
Hisingen Open Låg Mellan Jun/Kad
Kung Bores drabbning Resultat
Mannhemknatten Låg Mellan
Juniortävlingar
Junior-DM Resultat
Junior-DM snabb Resultat
Knatte-DM A B mellan B låg
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in