Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdom 2011-2012
KNATTERALLYT Resultat
Prologen Låg Mellan Kadett
Västkustspelen Resultat
Örgrytedraget Resultat
Hisingen Open Resultat
Schack i Nordstan Resultat Låg Mellan Junior/kadett
Manhemknatten Låg Mellan
Torslaget Låg Mellan
JUNIORTÄVLINGAR
Junior-DM i blixt Resultat
Västkustspelen Resultat
Örgrytedraget Resultat
Hisingen Open Resultat
ÖVRIGA TÄVLINGAR
Knatte-DM A-finaler Resultat
Knatte-DM B-finaler Låg Mellan
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com