Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdom 2010-2011
KNATTERALLYT Resultat
Prologen Låg Mellan
Mölndal Cup Resultat
Västkustspelen Resultat
Örgrytedraget Resultat
Hisingen Open Resultat
Schack i Nordstan Resultat
Manhemknatten Mellan Låg
JUNIORTÄVLINGAR
Junior-DM i blixt Resultat
Junior-DM Resultat
Västkustspelen Resultat
Örgrytedraget Resultat
Hisingen Open Resultat
Junior-DM i snabbschack Resultat
ÖVRIGA TÄVLINGAR
Knatte-DM A-finaler Resultat
Knatte-DM B-finaler Låg Mellan
Skollags-DM Resultat
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com