Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Resultat 2015-2016
Distriktsserien Resultat
klass IV Peliminär Lottning
klass V Peliminär Lottning
Lag-DM Resultat
Lag-DM i blixt Resultat
Individuella DM
Individuella blixt DM Resultat
Individuella Snabb DM Resultat
Individuella DM Resultat
Övriga Tävlingar
Sommarschacket Resultat
Hisingen Open Resultat xlsx
Flunsåsschacket Resultat
Göteborg Open Resultat
Dr Elo Open Resultat
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in