Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Anmälan till LDM2019
anmälan till LDM2019 ej tillgänglig.
klubb antal lagledare
SS Manhem 6
SK Proletären 1 Rolf Peterson
Kålltorps SS 2
Majornas SS 1
SK Kamraterna 1 Hans Svedberg
Nolereds SK 1 Niklas Nabbing
Örgryte SK 1
Länsmansgårdens SS 1
Länsmansgårdens SS 1
IFK Hindås 0
IFK Hindås 1
Ej inloggad
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in