Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Anmälan till Lag-DM
anmälan till Lag-DM ej tillgänglig.
klubb antal lagledare
SK Kamraterna 2 Hans Svedberg
SS Manhem 6
SK Proletären 1 Johnny Andersson
Majornas SS 1
Kålltorps SS 2
Nolered 1 Niklas Nabbing
länsmansgården 1 jan-erik björklund
Sk solrosen 1
Ej inloggad
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in