Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Anmälan till Ind DM 2019
anmälan till IDM2019 ej tillgänglig.
namn klubb rating
svante norlander SK Kamraterna 1582
Daniel Boothe Kåltorp SS 1189
Georg Lappas SK Kamraterna 0
Alexander Moberg SS Manhem 0
Tony Krantz Kålltorps SS 0
Lars Ljungberg Kålltorps SS 1464
Peter Ryderus Hindås 1581
Hugo Lindgrén Kålltorps SS 1351
Claes Fransson SS Manhem 0
Roland Häll Lundby SS 0
Kjell Karlebratt Kålltorps SS 0
Björn Karlsson SS Manhem 0
Björn Karlsson SS Manhem 0
Lilian De Martin SS Manhem 0
Claes Brauer SS Manhem 0
Marcus Käppi SS Manhem 0
Ej inloggad
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in