Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Anmälan till Ind DM 2019
namn:
klubb:
rating:
telefon:
e-post:
övrigt:
namn klubb rating
svante norlander SK Kamraterna 1582
Daniel Boothe Kåltorp SS 1189
Georg Lappas SK Kamraterna 0
Alexander Moberg SS Manhem 0
Lars Ljungberg 1464
Tony Krantz Kålltorps SS 0
Lars Ljungberg Kålltorps SS 1464
Peter Ryderus Hindås 1581
Hugo Lindgrén Kålltorps SS 1351
Ej inloggad
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in