Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Anmälan till LagDM2018
anmälan till LagDM2018 ej tillgänglig.
klubb antal lagledare
IFK Hindås 1 Ulrik Sixt
Kålltorps SS 2 Per Bergström
Majornas ss 1 Bo berg
länsmansgården ss 1 jan-erik björklund
Nolereds SK 1 Mats Harrén
SK Prolletären 1 Rolf Peterson
SS Manhem 6
Ej inloggad
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in