Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Styrelse
Här finns såväl intern som extern information från styrelsen.
Även intern information som kallelser mm är öppna för alla som vill följa styrelsens arbete.

Adresser med mera till styrelsen hittas under länken Kontakt

Verksamhetsår 2013-14
Verksamhetsår 2012-13
Verksamhetsår 2011-12
Verksamhetsår 2010-11
Verksamhetsår 2009-10
Verksamhetsår 2008-09
Göteborgs Schackförbunds Tävlingsbestämmelser
Göteborgs Schackförbunds Stadgar
Årsmötesfullmakt
Vårmötesfullmakt
Arkiv

Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com