Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kontakt
Förbundsstyrelse 2019
Ordförande Christer Thörnqvist
SK Kamraterna
-
 
-
Vice ordf. Jörgen Nilsson
Mölndals SK
-
-
070-314 17 71
Sekreterare Joakim Elfving
Göteborgs SS
-
-
031-180466
Kassör Niklas Sidmar
Mölndals SK
Ungdomsansvarig Ulrik Sixt
IFK Hindås
  0301-101 07
Tävlingsansvarig Claes R Nilsheden
SS Manhem
 
 
 
 
Materialansvarig Claes Brauer
SS Manhem
 
-
-
-
Ledamot Roland Häll
Lundby SS
  070-2903128
Suppleant Kenneth Fahlström  
Suppleant Per Bergström
Kålltorps SS
 
Revisorer 2018
Sammankallande Ari Ziegler
Örgryte SK>
 
  Anders Wengholm
SS Manhem
 
Revisorsuppl Caroline Backman
SK Kamraterna
 
Revisorsuppl Jonas Bengtsson
SS Manhem
 
Valberedning 2018
Sammankallande Mats Q Johansson Mölndals SK
-
Johan Granholm
Kålltorps SS
 
-
Anders Wengholm
SS Manhem
   
Carina Backman
SK Kamraterna suppl
   
  Jonas Bengtsson
SS Manhem suppl
   
 
Tävlingskommitté 2018
Sammankallande Claes R Nilheden
SS Manhem
   
 
 
  Kennet Fahlström
Majornas SS
Kommendörsg 33D
416 64 Göteborg

070-314 17 71
  Roland Häll
LundbySS
  070-29 031 28
   
 
Ungdomskommitté 2018
Sammankallande Ulrik Sixt
IFK Hindås
  031-24 47 45
  --
--

Distriktsinstruktör  
 
 
 
 
 
Hemsida
Ansvarig Roland Häll
Lundby SS
Berättelsegatan 21
422 42 Hisings-Backa
031-22 92 26
070-29 031 28
 
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com