Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
Augusti
24 IDM hängrond
September
7 IDM rond 6
14 IDM rond 7
Oktober
4 Flickträning
5 Junior-DM blixt
12 JDM 1
19 JDM 2
25 Hindåsrockaden prel
26 JDM häng Glada höstschacket
27 Glada höstschacket
28 Glada höstschacket
November
2 JDM 3
9 JDM 4
14 Västkustapelen prel
16 JDM häng
23 JDM 5
30 JDM 6
December
5 Örgrytedraget prel
6 Flickträning
7 JDM häng
14 JDM 7
19 Flick DM
23 Träning flicko inför FlickSM
2021
Januari
4 Träning flicko inför FlickSM
7 Träning flickor inför FlickSM
8 Träning flickor inför FlickSM
11 lagDM 1
18 lagDM 2
25 lagDM 3
31 Flickträning
Februari
1 lagDM 4
8 lagDM 5
15 Vinterlovsschack
16 Vinterlovsschack
17 Vinterlovsschack
22 IDM rond 1
25 IDM hängrond
Mars
2 IDM rond 2
4 IDM hängrond
8 IDM hängrond
11 IDM hängrond
15 IDM rond 3
18 IDM hängrond
22 IDM rond 4
25 IDM hängrond
29 IDM rond 5
April
12 IDM rond 6
15 IDM hängrond
19 IDM hängrond Årsmöte GSF?
22 IDM hängrond
26 IDM rond 7
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in