Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
Januari
27 LagDM4
Februari
1 Västkustpassanten
3 LagDM5
7 Ebbe Cup Manhem 7-9 feb
10 Vinterlovschack 10-12 feb
15 Västgöta Open 15-16 feb
17 Ind DM och Lilla DM 1
20 -
23 Kålltorpsträffen R6
24 Ind DM och Lilla DM 2
27 -
Mars
1 Allsvenskan Distriktsserien
1 Allsvenskan Distriktsserien
2 DM hängrond
5 DM hängrond
9 Ind DM och Lilla DM 3
12 DM hängrond
14 Schack4an
15 Allsvenskan Distriktsserien
16 Ind DM och Lilla DM 4
18 SkollagsDM LGH
19 SkollagsDM Mellanstadie
23 DM hängrond
26 -
28 Manhemknatten
30 Ind DM och Lilla DM 5
April
2 årsmöte GSF preliminärt
6 DM hängrond obs tisdag
20 Ind DM och Lilla DM 6
20 DM i snabbschack
23 DM hängrond
23 DM hängrond
27 Ind DM och Lilla DM 7
Maj
1 Kadettallsvenskan kval 2-3 maj
4 DM blixt
11 Sommarschacket startar
22 Göteborg Cup 22-24 maj
Juni
14 Manhem Open 14-16 juni
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in