Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
September
23 Torslaget R1
Oktober
8 Junior-DM blixt Vegagatan 20
12 Skol-SM Lidköping
13 Skol-SM Lidköping
14 Skol-SM Lidköping
15 Junior-DM Schackcentrum
21 Distriktsserien och Allsvenskan 1
21 Flickträning
22 Junior-DM 2 Schackcentrum
22 Junior-DM 2 Schackcentrum
28 Hindåsrockaden R2 prel
November
4 Distriktsserien och Allsvenskan 2
4 Hindåsrockaden R2
5 Junior-DM 3 Schackcentrum
12 Junior-DM 4 Schackcentrum
17 Västkustspelen R3 prel
23 Juniorallsvenskan Malmö
24 Juniorallsvenskan Malmö
25 Juniorallsvenskan Malmö
26 Junior-DM 5 Schackcentrum
December
2 Distriktsserien och Allsvenskan 3
3 Junior-DM 6 Schackcentrum
8 Örgrytedraget R4 prel
17 Junior-DM 7 Schackcentrum
2019
Januari
13 Distriktsserien och Allsvenskan 4
18 Flick-SM
19 Flick-SM
20 Flick-SM
Februari
2 Västkustpassanten R 5 prel
3 Distriktsserien och Allsvenskan 5
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
Mars
10 Distriktsserien och Allsvenskan 6
16 Knatte-SM snabbschack
23 Manhemknatten R 7 prel
24 Distriktsserien och Allsvenskan 7
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in