Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
Januari
28 Kålltorpsträffen 28 jan Kålltorpsskolans matsal
29 Lag-DM 4
Februari
3 Västkustpassanten Jörlandagården Jörlanda
4 Flickträning
5 Lag-DM 5
19 IDM rond 1
25 Flickträning
25 Distriktsserien Allsvenskan 6
26 IDM rond 2
Mars
6 IDM hängrond
11 Flickträning
11 Distriktsserien Allsvenskan 7
12 IDM rond 3
17 Manhemknatten Vegagatan
19 IDM rond 4
27 IDM hängrond
April
9 IDM rond 5
16 IDM rond 6
20 Kvibergsspelen 20-22 april
23 IDM rond 7
23 IDM hängrond
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in