Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
November
23 Juniorallsvenskan Malmö
24 Juniorallsvenskan Malmö
25 Juniorallsvenskan Malmö
26 Junior-DM 5 Schackcentrum
December
2 Distriktsserien och Allsvenskan 3
3 Junior-DM 6 Schackcentrum
8 Örgrytedraget R4 Matsalen Kärralundsskolan
17 Junior-DM 7 Schackcentrum
2019
Januari
5 Hisingen Open Inbjudan
6 Hisingen Open
13 Distriktsserien och Allsvenskan 4
18 Flick-SM
19 Flick-SM
20 Flick-SM
Februari
2 Västkustpassanten R 5 prel
3 Distriktsserien och Allsvenskan 5
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
Mars
10 Distriktsserien och Allsvenskan 6
16 Knatte-SM snabbschack
20 Skollags-DM Vegagatan 20
21 Skollags-DM Vegagatan 20
23 Manhemknatten R 7 prel
24 Distriktsserien och Allsvenskan 7
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in