Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
Januari
18 Flick-SM
19 Flick-SM
20 Flick-SM
21 Lag-DM 3
28 Lag-DM 4
Februari
2 Västkustpassanten R 5 prel Jörlandagården Jörlanda
3 Distriktsserien och Allsvenskan 5
4 Lag-DM 5
11 Vinterlovschack Schackcentrum Vegagatan 20
12 Vinterlovschack Schackcentrum Vegagatan 20
13 Vinterlovschack Schackcentrum Vegagatan 20
18 IDM 1 Schackcentrum
24 Kålltorpsträffen R 6
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
25 IDM 2
Mars
4 IDM hängrond
10 Distriktsserien och Allsvenskan 6
11 IDM 3
16 Knatte-SM snabbschack
18 IDM 4
20 Skollags-DM Vegagatan 20
21 Skollags-DM Vegagatan 20
23 Manhemknatten R 7 prel
24 Distriktsserien och Allsvenskan 7
April
23 IDM hängrond
25 IDM hängrond
29 IDM 7
Maj
4 Alingsås SS 100 år
4 Alingsås SS 100 år
5 Alingsås SS 100 år
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in