Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
Oktober
20 Allsvenskan Distriktsserien
21 JuniorDM
27 Hindåsrockaden R2
28 Glada höstschacket
30 Glada höstschacket
31 Glada höstschacket
November
4 JDM och Lilla-JDM
10 Allsvenskan Distriktsserien 2
10 Allsvenskan Distriktsserien 2
11 JuniorDM
16 Västkustspelen R3
25 JuniorDM
25 JuniorDM
December
1 Allsvenskan Distriktsserien
2 J-DM och L J-DM
2 JuniorDM
7 Örgrytedraget R4
8 Flickträning ?
9 J-DM och L J-DM
14 Flick-DM
16 JuniorDM
17 Junior-DM
23 Flick-SM träning
27 Flick-SM träning
2020
Januari
1 Flick-SM träning
2 Flick-SM träning
4 Hisingen Open 4-5 jan prel
5 Hisingen Open 5-6 jan
6 Hisingen Open 5-6 jan Kyrkbyskolan Hisingen
7 Flick-SM träning
12 Allsvenskan Distriktsserien
13 LagDM1
16 LagDM2
20 LagDM3
27 LagDM4
Februari
1 Västkustpassanten
3 LagDM5
7 Ebbe Cup Manhem 7-9 feb
10 Vinterlovschack 10-12 feb
15 Västgöta Open 15-16 feb
17 Ind DM och Lilla DM
20 I DM hängrond
23 Kålltorpsträffen R6 prel
24 I DM
27 DM hängrond
Mars
1 Allsvenskan Distriktsserien
1 Allsvenskan Distriktsserien
2 DM hängrond
5 DM hängrond
9 DM och L DM
12 DM hängrond
14 Schack4an
15 Allsvenskan Distriktsserien
16 DM 4
18 SkollagsDM LGH
19 SkollagsDM Mellanstadie
20 DM 5
23 DM hängrond
26 DM hängrond
28 Manhemknatten
April
2 dM hängrond och årsmöte GSF
16 DM hängrond
20 DM 6
20 DM i snabbschack
23 DM hängrond
23 DM hängrond
27 DM 7
Maj
1 Kadettallsvenskan kval 2-3 maj
4 DM blixt
11 Sommarschacket startar
22 Göteborg Cup 22-24 maj
Juni
14 Manhem Open 14-16 juni
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in