Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
November
18 Västkustspelen
19 Flickträning
20 Junior/Kadett höstturnering
27 Junior/Kadett höstturnering
30 Junior/Kadett höstturnering
December
2 Örgrytedraget Kärralundsskolans matsal
3 Allsvenskan Distriktsserien 3
3 Juniorträning
3 Flickträning
4 Junior/Kadett höstturnering
10 Flick-DM Schackcentrum
11 Junior/Kadett höstturnering
21 Extraträning flickor Schackcentrum
27 Extraträning flickor Schackcentrum
28 Extraträning flickor Schackcentrum
29 Extraträning flickor Schackcentrum
2018
Januari
14 Flickträning
28 Kålltorpsträffen 28 jan Kålltorpsskolans matsal
Februari
4 Flickträning
25 Flickträning
Mars
11 Flickträning
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in