Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Arkiv
2018-2019 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2017-2018 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2016-2017 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2015-2016 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2014-2015 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2013-2014 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2012-2013 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2011-2012 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2010-2011 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2009-2010 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2008-2009 Resultatarkiv Ungdomsarkiv Årsbok 2009
2007-2008 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2006-2007 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2005-2006 Resultatarkiv Ungdomsarkiv Årsbok 2006
2004-2005 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2003-2004 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2002-2003 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2001-2002 Resultatarkiv Ungdomsarkiv
2000-2001 Resultatarkiv
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com